Кет Ловърс Пловдив - информация относно грижа за котки

Какво е Cat Lovers Plovdiv?

Cat Lovers Plovdiv е информационен и образователен сайт насочен към грижа за котките в нашето общество – домашни и безстопанствени.

Каква е нашата цел?

Нашата цел е да помогнем на животните на улицата като работим с хората и насърчаваме отговорно и хуманно отношение към четириногите ни приятели.

catlovers plovdiv ekip

В какво вярваме ние?

Ние вярваме, че за да постигнем тази цел е нужна фундаментална промяна в начина на мислене на хората и нагласата на обществото спрямо домашните и безстопанствени животни.

Какво правим?

Ние работим за постигане на тази промяна, като предоставяме полезна информация относно грижа за  котки; организираме инициативи, които да информират общността за проблемите свързани със безстопанствените животни и начините за полагане на грижи за тях; правим уроци за деца на тема „Котки, кучета и ние“ като насърчаваме отговорното отношение спрямо животните у подрастващите; и помагаме на хора и организации, които имат сходни на нас цели.

КЕТ ЛОВЪРС ПЛОВДИВ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, учредено на основание чл. 1 и чл.19 от ЗЮЛНЦ.

Споделете