За нас - Сдружение Кет Ловърс Пловдив

КЕТ ЛОВЪРС ПЛОВДИВ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, учредено на основание чл. 1 и чл.19 от ЗЮЛНЦ.

catloversteam

Нашата цел е да помогнем на животните на улицата като работим с хората и насърчаваме отговорно и хуманно отношение към четириногите ни приятели.

Ние вярваме, че за да постигнем това е нужна фундаментална промяна в начина на мислене на хората и нагласата на обществото спрямо домашните и безстопанствени животни.
Ние работим за постигане на тази промяна, като публикуваме полезна информация относно грижата за домашните и безстопанствени котки; организираме различни инициативи, които да информират общността за проблемите свързани със безстопанствените животни; и насърчаваме отговорното отношение спрямо животните.