Сайтът на Сдружение „Кет Ловърс Пловдив“,  www.catlovers-plovdiv.com, наричан за краткост по-долу „Сайта“, предоставя информация, ресурси и услуги за популяризиране на отговорно и хуманно отношение и грижа за котките в нашето общество.


Цялото съдържание на Сайта е предоставено само за информационни цели. Сдружение „Кет Ловърс Пловдив“ прави всичко възможно да предостави полезна и коректна информация, но не може да гарантира, че тази информация винаги е точна, безопасна и / или ще работи за конкретна цел или проблем.

Сдружение „Кет Ловърс Пловдив“ не носи отговорност за каквито и да е вреди, които могат да възникнат за вас или на някой друг в резултат на някаква зависимост от всякаква информация публикувана на Сайта. С използването на Сайта вие отхвърляте всякакви щети и предпазвате Сдружение „Кет Ловърс Пловдив“ от всякакви такива щети.
Вие разчитате на съдържанието на Сайта на свой собствен риск.

Нищо в Сайта не е предназначено да действа като ветеринарен или друг лицензиран медицински съвет за животни, или да бъде заместител на съвета на лицензиран ветеринарен лекар или друг медицински специалист по животните. Ние препоръчваме да се консултирате с лицензиран ветеринарен лекар за всички здравни проблеми, свързани с животните.

Споделете