Сайтът на Кет Ловърс Пловдив catlovers-plovdiv.com, наричан за краткост по-долу „Сайта“, предоставя информация, ресурси и услуги за популяризиране на отговорно и хуманно отношение и грижа за котките в нашето общество.
Цялото съдържание на Сайта е предоставено само за информационни цели. Кет Ловърс Пловдив прави всичко възможно да предостави полезна информация, но не може да гарантира, че тази информация винаги е точна, безопасна и / или ще работи за конкретна цел или проблем. Кет Ловърс Пловдив не носи отговорност и не носи отговорност за каквито и да е вреди, които могат да възникнат на вас или на някого в резултат на някаква зависимост от всякаква информация публикувана на Сайта. С ползването на Сайта вие отхвърляте и предпазвате Кет Ловърс Пловдив от всякакви такива щети.
Вие разчитате на съдържанието на сайта на свой собствен риск.
Нищо в Сайта не е предназначено да действа като ветеринарен или друг лицензиран медицински съвет за животни / котки или да бъде заместител на съвета на лицензиран ветеринарен лекар или друг медицински специалист по животните. Ние препоръчваме да се консултирате с лицензиран ветеринарен лекар за всички здравни проблеми, свързани с животните.