Регистър на бездомни животни - Сдружение Кет Ловърс Пловдив

Регистър на бездомни животни

Целта на регистъра за бездомни животни е да предостави възожност за идентификация на региони с голяма популация на бездомни животни, които не са обгрижвани, не са кастрирани и обезпаразитени. Тази информация може да бъде използвана от отговорните институции, както и организации, активно занимаващи се с програми по кастрация и одомашаване на бездомни животни.

Също така, регистърът предоставя възможност на гражданите, грижещи се за животни на улицата да заявят това, за да може да се идентифицират животни и колонии от животни, за които се полагат грижи и тези граждани да бъдат подпомагани от отговорните служби за кастрация, обезпаразитяване и обща грижа за животните, която им се полага съгласно Закона за защите на животните.

Карта на бездомните животни по градове

Филтър по

За да идентифицирме възможно  най-много животни, имаме нужда от вашата помощ!

Използвайте бутоните по-долу, за да регистрирате животно или колония от животни, живеещи на улицата. (кучета или котки).

Можете да регистрирате животни във всички насалени места в страната.

Защо да регистрирам животните?

  • За да помогнете да идентифицираме районите, нуждаещи се от активна кастрация
  • За да помогнете да се визуализират реални резултати от кастрационни кампании във времето
  • За да можем да идентифицираме животните, за които се полагат грижи
  • За да получите подкрепа
Споделете