Безстопанствени или диви котки?

Знеате ли, че не всички котки на улицата трябва непременно да бъдат вкарани в дом?
Котка прекарала достъчно време на улицата става дива и не подлежи на социализация. Нейният дом е улицата.

Безстопанстветните и диви котки се различават по поведението си и нивото на социализация с хората – безстопансветните котки са по-дружелюбни и доверчиви спрямо хората, докато дивите котки са по-недоверчиви и странят от хората.

Да прецените нивото на социализация на една котка само от външния й вид може да бъде трудно. Наблюдавайте вида и поведението на котката. Използвайте таблицата по-долу като генерално ръководство.

Continue Reading


Открийте истината за дивите котки

feral cat

Котките, живеещи на улицата, съществуват съвместно с хората от 10,000 години

Те не са нов феномен. Диви и безстопанствени котки живеят и процъфтяват във всякаква среда – от вътрешните части на градовете до отдалечени селски райони.

Дивите не са социализирани спрямо хората

И следователно, те не могат да бъдат осиновени. Дивите котки не могат да се гледат затворени в помещения и обикновено са предпазливи спрямо хората. Въпреки това, като членове на вида домашна котка, също както домашните котки, те трябва да бъдат защитени по същите принципи и закони.

Continue Reading