За нас

КЕТ ЛОВЪРС ПЛОВДИВ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, учредено на основание чл. 1 и чл.19 от ЗЮЛНЦ.

Нашата цел е да помогнем на бездомните котки в Пловдив като даваме информация, съвети и насоки на общността, относно съжителството с котките на улицата, както и отглеждането на котки у дома. Организираме различни инициативи, които да насърчават хуманното отношение към животните у деца и възрастни с идеалната цел да се осигури един по-добър живот за котките в общността.