Кои сме ние

КЕТ ЛОВЪРС ПЛОВДИВ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, учредено на основание чл. 1 и чл.19 от ЗЮЛНЦ.

Ние оперираме на територията на гр. Пловдив.

Нашата цел е да помогнем на бездомните котки в Пловдив като организираме различни инициативи, които да информират общността, да насърчават хуманното отношение към животните и да осигурят на котките един по-добър живот.