Община Пловдив издава сертификати за зоодоброволци

По последни данни от 2014 на територията на общината има над 10,000 безстопанствени котки. В действителност сигурно са повече.

Миналата година общината за пръв път даде на гражданите официално правото да поемат грижата за уличните котки и да се включат аткивно в програмата на общината и Зооветеринарния комплекс в Пловдив по залавяне, обезпаразитяване, кастрация и връщане на бездомните котки по райони.

Какво означава да си зоодоброволец?

Всеки, който желае може да стане зоодоброволец и официално да заяви, че ще полага грижи за определен брой бездомни котки в района, в който живее.

Зоодоброволците получават специален сертификат заверен от кмета на община Пловдив, който им дава правото да полагат грижи за безстопенствени котки и да съдействат на екипите на Зооветеринарния комплекс.

Като зоодоброволец вие имате следните права:

  • Да заявите желание за съдействие на екипите от ОП „Зооветеринарен комплекс” за улов на безстопанствените котки и предаването им за тяхната последваща кастрация;
  • Да следите за коректното връщане на обработените животни, за които се грижите на мястото от което са заловени, след тяхната обработка;
  • Да давате писмени предложения за дейности и мероприятия, които да разширят обхвата на Проекта;
  • Да подавате сигнали и да съдействате на компетентните органи за установяване случаи на нехуманно отношение към животните;
  • Да описвате дейността си по Проекта и да настоявате извършеното от вас да се включи в отчета на общината по програмите за овладяване популацията на безстопанствените животни в Пловдив;

Естествено имате и задължения спрямо общината като например:

  • Да не нарушавате санитарно-хигиенните норми и да почиствате мястото и около мястото за „хранилка за бездомни котки”;
  • Да полагате усилия за редовно обезпаразитяване на животните, за които се грижите и да осигурите кастрация за котките, за които се грижите.

Как да станете зоодоброволец?

Отидете в райноното поделение на общината за района, в който живеете. Адресите може да намерите тук.

Попитайте за отдел Екология. Занесте им попълненото заявление за зоодоброволец. Него можете да изтеглите тук: Заявление-Зоодоброволци. На място също могат да ви го дадат.

Такса няма, напълно безплатно е да се включите.

След като внесете заявлението ще ви дадат бележка с входящ номер. Изчаква се няколко дни да получите обаждане от тях, за да уговорите среща в района, за определяне на мястото за хранене на котките с предствител на общината.

След седмица ви се обаждат, че сертификата ви е готов и можете да го вземете от районната община. Той изглежда по следния начин:
Сертификат Зоодоброволец

Призоваваме всички, които обичат котките и без това хранят и се грижат за тях на улицата, да го заявят официално и да подпомогнат общината в това смело начинание.

One comment on “Община Пловдив издава сертификати за зоодоброволци

  1. […] Община Пловдив има също специална програма за хората, ... catlovers-plovdiv.com/2016/04/07/kampania-kastracia

Comments are closed.